Jäsenhakemus_kauppaseura -vanha

Kauppaseuran säännöissä määritellään jäseneksi pääseminen seuraavasti:

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä talouselämän alalla työskentelevä tai taloudellisista asioista muuten kiinnostunut, hyvämaineinen henkilö ja oikeushenkilö, jonka jäsenyyden voidaan katsoa edistävän yhdistyksen tarkoitusta.

Jäseneksi ottamisesta päättää pallolautakunta vähintään kahden jäsenen allekirjoittaman, vahvistetulle lomakkeelle laaditun kirjallisen ehdotuksen perusteella sen oltua vähintään seitsemän päivää nähtävänä yhdistyksen huoneiston ilmoitustaululla. Jäsenten erottamisesta päättää sama lautakunta hallituksen esityksen perusteella.

Pallolautakuntaan kuuluu 12 jäsentä ja heidät valitaan vaalikokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Vuosittain eroaa lautakunnasta kolmannes, ensimmäisellä ja toisella kerralla arvan perusteella ja sen jälkeen vuorotellaan.

Lautakunnassa, joka on päätösvaltainen kahdeksan jäsenen saapuvilla ollessa, asiat ratkaistaan salaisella äänestyksellä valkoisia ja mustia palloja käyttäen edellisten tarkoittaessa myönteistä ja jälkimmäisten kielteistä ratkaisua. Ehdotus uuden jäsenen ottamisesta katsotaan hyväksytyksi, jos annetuista palloista vähintään 3/4 on valkoisia, ellei ole kysymys erotetun jäsenen hyväksymisestä uudelleen jäseneksi, jolloin kaikkien annettujen pallojen on oltava valkoisia. Hallituksen esitys jäsenen erottamisesta ratkaistaan yksinkertaisella pallojen enemmistöllä.

Hallituksen hyväksymä oikeushenkilöjäsen saa pitää omia kokouksiaan yhdistyksen huoneistossa vain hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Lataa jäsenhakemus alla olevasta linkistä

Kauppaseura - Jäsenhakemus

18.6.2019
Rientolan Sauna
20.6.2019
Rientolan Sauna
25.6.2019
Rientolan Sauna
27.6.2019
Rientolan Sauna
2.7.2019
Rientolan Sauna
4.7.2019
Rientolan Sauna
9.7.2019
Rientolan Sauna
11.7.2019
Rientolan Sauna
14.7.2019
Golf mestaruuskisa
16.7.2019
Rientolan Sauna
18.7.2019
Rientolan Sauna
23.7.2019
Rientolan Sauna
25.7.2019
Rientolan Sauna
30.7.2019
Rientolan Sauna
12.8.2019
Hallituksen kokous
17.8.2019
Rapujuhlat
1.9.2019
Golf Greensome
9.9.2019
Hallituksen kokous
14.10.2019
Hallituksen kokous
10.11.2019
Isänpäivälounas Juhlahovissa
11.11.2019
Hallituksen kokous
20.11.2019
Vaalikokous
9.12.2019
Hallituksen kokous
14.12.2019
Pikkujoulut
Tehty seuramapilla | www.seuramappi.fi