Rauman Kauppaseura

Toimintasuunnitelma 2019

YLEISTÄ
Rauman Kauppaseura ry on perustettu 17. syyskuuta 1897, joten tuleva vuosi 2019 on Kauppaseuran 122. toimintavuosi.
Vuonna 2019 tulee tavoitteena pitää edelleen uusien jäsenten hankintaa, mutta samalla aktivoida nykyisiä jäseniä osallistumaan toimintaan. Kauppaseuran toiminnan tulisi muodostua yhdyssiteeksi talouselämän alalla työskentelevien tai taloudellisista asioista kiinnostuneiden jäsentemme välillä. Tässäkin suhteessa yhtenä avainasiana on Kauppaseuran toiminnan avoin ja aktiivinen tiedottaminen.

Uudet jäsenet hyväksyy Pallolautakunta, joka voi toimia myös uusien jäsenten tutustuttamisessa Kauppaseuraan ja sen eri toimikuntien toimintaan. Kauppaseuran remontoiman Pommarin käyttömahdollisuudet ja hyödyntäminen tulee tehdä tiettäväksi jäsenistön keskuudessa. Pommarin tuottojen pitäisi kattaa vähintään vuosittaiset poistot rasittamasta Kauppaseuran taloutta.

Rientolaa kehitetään edelleen viimeistelemällä syksyllä aloitettu saunarakennus ja sen ympäristö, samoin ponttoonilaituri saatetaan valmiiksi. Rientolassa tullaan järjestämään aktiivisesti ohjelmaa jäsenistölle mm. saunailtoja, mutta sitä tullaan myös vuokraamaan ulos saadaksemme tarvitsemiamme vuokratuottoja kattamaan kuluja. Rientolan naiset -toimikunta jatkaa toista vuotta sisustussuunnitelmansa toteutusta pihaa unohtamatta.

Kauppaseurassa tullaan jatkamaan jäsenistölle suunnattuja debatti-iltoja kiinnostavista aiheista sekä suorittamaan yritysvierailuja keväällä ja syksyllä.

YHTEISTOIMINTA MUIDEN KLUBIEN KANSSA

Yhdistyksellä on pitkät perinteet yhteistyöstä erityisesti Tampereen Kauppaseuran kanssa. Tamperelaisten keväinen vierailu Raumalla ja oma vastavierailumme syksyllä ovat molemmat odotettuja tapahtumia. Lajeina
on viime vuosina olleet biljardi, keilailu, bridge sekä puttaus.

Tampereen Ammattiklubin kanssa vierailemme vuorovuosina. Vuonna 2019 tulevat tamperelaiset vieraaksemme 19 tammikuuta. Edustajamme osallistuu myös YT-klubien vuosikokoukseen. Yhteistyö Nortamo Seuran kanssa jatkuu ja kutsumme heidät tutustumaan Rientolaan kesän aikana.

TOIMIKUNNAT

Biljardi

Toimikunta toimii aktiivisesti viikoittain, kilpailuja järjestetään ja osallistutaan kutsukilpailuihin eri klubien kanssa.

Golf

Golfin harrastajien määrä on vahvassa kasvussa, toimintaa järjestetään sekä talviharjoitteluna sekä kesäaikaan kilpailuina. Talviharjoittelu järjestetään simulaattorissa ja kesäisin kilpaillaan Kauppaseuran mestaruudesta sekä parimestaruudesta. Vuorovuosina pelataan Tampereen Kauppaseuran kanssa seuraottelu ja osallistutaan YT-klubien SM-kilpailuihin.

Bridge

Bridgeä pelataan säännöllisesti viikoittain.

Keilailu

Keilaajien määrä on valitettavasti laskenut ja uutta aktivointia kaivataankin.

Pyhäkoulu

Pyhäkoulun toiminta on rajoittunut pelkästään Pääsiäisen Pitkäperjantain tilaisuuteen, mutta tulevaksi vuodeksi on suunniteltu lisäksi tutustumiskäynti Suomen Tallinnan suurlähetystöön keväällä.

Penkkiurheilu

Seuran tiloihin on luotu hyvät mahdollisuudet seurata monipuolisesti urheilutapahtumia sekä muuta ohjelmaantia sekä Pommarissa että korttihuoneessa.

TALOUS

Yhdistyksen taloudesta on laadittu erillinen talousarvio. Merkittävimpinä tulonlähteinä ovat vuokratuotot sekä jäsenmaksut.
Vuonna 2019 viimeistellään Rientolan saunarakennus sekä Rientolan aluetta kokonaisuudessaan.

KOKOUKSET

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja sääntömääräinen vaalikokous marraskuun loppuun mennessä. Seuran hallitus kokoontuu heinäkuuta lukuun ottamatta n. kerran kuukaudessa.

MUUT TILAISUUDET

Rientolan kevättapahtuman yhteydessä suoritetaan lipunnosto ja syksyllä lipunlasku. Perinteisesti järjestetään elokuussa rapujuhla ja joulukuussa pikkujoulut avec-tilaisuuksina.

TIEDOTUSTOIMINTA

Yleisistä kokouksista ilmoitetaan sanomalehti Länsi-Suomessa sekä lisäksi sähköpostikutsuilla. Kotisivujen informatiivisuutta tullaan edelleen kehittämään ja sitä kautta tiedottamaan jäsenistöä tulevista tapahtumista.