Jäseneksi hakeminen

Kauppaseuran säännöissä määritellään jäseneksi pääseminen seuraavasti:

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä talouselämän alalla työskentelevä tai taloudellisista asioista muuten kiinnostunut, hyvämaineinen henkilö ja oikeushenkilö, jonka jäsenyyden voidaan katsoa edistävän yhdistyksen tarkoitusta.

Jäseneksi ottamisesta päättää pallolautakunta vähintään kahden jäsenen allekirjoittaman, vahvistetulle lomakkeelle laaditun kirjallisen ehdotuksen perusteella sen oltua vähintään seitsemän päivää nähtävänä yhdistyksen huoneiston ilmoitustaululla. Jäsenten erottamisesta päättää sama lautakunta hallituksen esityksen perusteella.

Pallolautakuntaan kuuluu 12 jäsentä ja heidät valitaan vaalikokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Vuosittain eroaa lautakunnasta kolmannes, ensimmäisellä ja toisella kerralla arvan perusteella ja sen jälkeen vuorotellaan.

Lautakunnassa, joka on päätösvaltainen kahdeksan jäsenen saapuvilla ollessa, asiat ratkaistaan salaisella äänestyksellä valkoisia ja mustia palloja käyttäen edellisten tarkoittaessa myönteistä ja jälkimmäisten kielteistä ratkaisua. Ehdotus uuden jäsenen ottamisesta katsotaan hyväksytyksi, jos annetuista palloista vähintään 3/4 on valkoisia, ellei ole kysymys erotetun jäsenen hyväksymisestä uudelleen jäseneksi, jolloin kaikkien annettujen pallojen on oltava valkoisia. Hallituksen esitys jäsenen erottamisesta ratkaistaan yksinkertaisella pallojen enemmistöllä.

Hallituksen hyväksymä oikeushenkilöjäsen saa pitää omia kokouksiaan yhdistyksen huoneistossa vain hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Lataa jäsenhakemuslomake tästä.