Hyväs seoras

Pyhäkoulu

Pyhäkoulun vuosikokous pidetään pitkäperjantaina klo 15 Kauppaseuran tiloissa. Se onkin rituaalinomainen kokous, jossa syödään lihasoppaa ja pelataan korttia. Jotakin juomaakin on tarjolla.

Pyhäkoulun tarkoitus määritettiin säännöissä: ”Pyhäkoulu toimii Rauman Kauppaseura ry:n jäsenistön keskuudessa kortinpeluun edistäjän, opastajana ja rajoittajana. Toiminnassa on oleellista hyvät käytös- ja pelitavat. Varsinkin rahapanoksilla pelatessa on noudatettava tästä erikseen sovittuja ns. Kauppaseuran sääntöjä. Tärkein peli on pokeri.”

Pyhäkoulun jäseneksi pääsee jokainen Kauppaseuran jäsen ilmoittamalla siitä Pyhäkoulun kirjanoppineelle. Pyhäkoulun arvoasteikko seurailee varhaisemman skruuviakatemian järjestystä. Uusi jäsen aloittaa noviisina ainakin 12 kuukautta. 60-vuotiaana voi päästä prelaatiksi, jos on osallistunut nuhteettomasti kortinpeluuseen ja muuhunkin toimintaan. Sen lisäksi erittäin ansiokkaat jäsenet voivat olla apostoleja ja varsin ansiokkaat pyhimyksiä. Jäsenet ja arvon korotukset päätetään konsistorissa eli pyhäkoulun hallituksessa. Sitä johtaa kansleri. Konsistorissa palvellut voidaan kutsua kunniajäseneksi, jolloin hänen nimikkeensä voi olla kunniakansleri, kunniarehtori, kunniavararehtori tai kunniakirjanoppinut.

Pyhäkoulun järjestys:

Janne Talvio, kansleri

Jukka Tuuna, rehtori

Tommi Vainio, vararehtori

Pyhäkoulun kunniajäsenet:

Seppo Haukkala, kunniakansleri

Matti Honkaheimo, kunniakansleri

Reima Karhuketo, kunniarehtori